Bilimsel Program


Programı indirmek için tıklayınız.

 • 01 Kasım 2018, Perşembe Detaylar İçin Tıklayınız...
  A SALONU
  10. TEMEL ENDOKRİN CERRAHİ ÇALIŞTAYI
  Oturum Başkanı: Serkan Sarı, Yeşim Erbil
  11:00 - 11:20 TEMEL KONU I: Kalsiyum ve D Vitamini Metabolizması
  Tartışma (5 dk)
  Mine Adaş (15 dk)
  11:20 - 11:40 KLİNİK KARAR VERME I: Hiperkalsemi Hastasında Ayırıcı Tanı
  Tartışma (5 dk)
  Fevzi Balkan (15 dk)
  11:40 - 12:00 TEMEL KONU II: Paratiroid Topografik Anatomisi; Operasyon Bulgularından Atlaslara
  Tartışma (5 dk)
  Gamze Çıtlak (15 dk)
  12:00 - 12:20 KLİNİK KARAR VERME II: Primer Hiperparatiroidizmde Cerrahi Yaklaşım
  Tartışma (5 dk)
  Arda Işık (15 dk)
  12:20 - 13:30 ÖĞLE ARASI
  13:30 - 13:50 TEMEL KONU III: Epitelyal Tiroid Kanser Patofizyolojisi
  Tartışma (5 dk)
  Gülçin Yegen (15 dk)
  13:50 - 14:10 TEMEL KONU IV: Tiroid Hastalıklarında Laboratuarın Akılcı Kullanımı
  Tartışma (5 dk)
  Nurdan Gül (15 dk)
  14:10 - 14:30 TEMEL KONU V: Radyoaktif İyot Tedavisi: Temel Bilgiler
  Tartışma (5 dk)
  Gözde Özkan (15 dk)
  14:30 - 14:45 KAHVE ARASI
  14:45 - 15:30 KLİNİK KARAR VERME III: Adrenal Kitleye Yaklaşım - Endokrinolog ve Radyolog Gözü İle (SENKRON TOPLANTI)
  Tartışma (5 dk)
  Artür Salmaslıoğlu (20 dk)
  Özlem Soyluk Selçukbiricik
  (20 dk)
  15:30 - 16:00 KAHVE ARASI
  TAZE DONMUŞ KADAVRADA BOYUN DİSEKSİYONU KURSU
  16:00 - 18:00 Santral Bölge Anatomisi ve Santral Diseksiyon Tanımı Fırat Tutal (15 dk)
    Lateral Bölge Anatomisi ve Lateral Diseksiyon Tanımı Candaş Erçetin (20 dk)
    Master Diseksiyon Video Serkan Sarı (10 dk)
    Taze Donmuş Kadavrada Boyun Diseksiyonu Uygulama Boyun Diseksiyonu Grubu (75 dk)

   

  SALON B
  CERRAHLAR İÇİN TİROİD ULTRASONOGRAFİSİ EĞİTİM KURSU
  Kurs Koordinatörler: Güldeniz Karadeniz ÇAKMAK, Ali Uğur EMRE
  11:00 - 12:30 Ultrasonografi Kursu
    Ultrasonografi Fiziği ve Cihaz İle Uyum
  Güldeniz Karadeniz Çakmak
    Ultrasonografide Temel Prensipler Güldeniz Karadeniz Çakmak
    Ultrasonografide Cihaz ve Prob Seçimi Güldeniz Karadeniz Çakmak
    Ultrasonografide Görüntü Optimizasyonu ve Artefakt Eliminasyonu Güldeniz Karadeniz Çakmak
  12:20 - 13:30 ÖĞLE ARASI
  13:30 - 14:30 Sonografik Boyun Anatomisi
  Ali Uğur Emre
    Tiroid Ultrasonografisinde Teknik Özelllikler Ali Uğur Emre
    Tiroid Hastalıklarında Sonografik Özellikler Ali Uğur Emre
  14:30 - 15:30 Ultrasonografi Rehberlikli İnvaziv İşlemler
  Güldeniz Karadeniz Çakmak
    Uygulamalı Eğitim Güldeniz Karadeniz Çakmak
    Fantom Üzerinde Ultrasonografi Eşliğinde Girişimsel İşlemler: İİABx, core bx Güldeniz Karadeniz Çakmak
 • 02 Kasım 2018, Cuma Detaylar İçin Tıklayınız...
  08:30 - 09:00 Açılış Yeşim Erbil, Serkan Sarı
  09:00 - 09:30 KONFERANS: Diferansiye Tiroid Kanseri'nde Kılavuzlar Arasında Farklar ve Türkiye Gerçeği
  Oturum Başkanları: Gürbüz Erdoğan, Selçuk Özarmağan
  Tartışma (10 dk)
  Ayşe Kubat Üzüm (20 dk)
  09:30 - 10:15 KONFERANS: Patolojinin Şifreleri
  Oturum Başkanları: Enis Yetkin, Müfide Akçay
    NIFT-P ve Border Line Tümörler Gülçin Yegen (10 dk)
    Bethesda 2017 Semen Önder (10 dk)
    Patolog Ne Söylemeli? Klinisyen Ne Anlamalı? Semen Önder (10 dk)
    Tartışma (15 dk)
  10:15 - 10:30 KAHVE ARASI
  10:30 - 11:15 PANEL: Endokrin Cerrahide Perioperatif Değerlendirme
  Moderatör : Yeşim Erbil
    Tiroid, Paratiroid, Adrenal
  Panelistler: Ayşen Yavru, Ayşe Kubat Üzüm, Özlem Soyluk Selçukbiricik, Abut Kebudi, Nihat Aksakal, İsmail Cem Sormaz
  11:15 - 11:45 KONFERANS: Tirotoksikoza Yaklaşım ve Doğru Antitiroid İlaç Seçimi
  Oturum Başkanı : Ferihan Aral
  Tartışma (10 dk)
  Murat Faik Erdoğan (20 dk)
  11:45 - 12:30 KONFERANS: Adrenal Cerrahi
  Oturum Başkanları: Alp Bozbora, Rıdvan Seven
    Adrenal Cerrahi (Kime laparoskopi? Kime açık cerrahi?) Nihat Aksakal (15 dk)
    İnoperabilite? Anrezektabilite? Nüks Adrenal (Retroperitoneoskopik?) Umut Barbaros (15 dk)
    Korteks Koruyucu Adrenalektomi: Kime – Ne zaman Feyzullah Ersöz (15 dk)
   

  Tartışma (15 dk)

  12:30 - 13:30 ÖĞLE ARASI
  13:30 - 14:30 KONFERANS: Sinir Monitörizasyonu
  Oturum Başkanları : Ferit Taneri, Orhan Yalçın
    Tiroid Cerrahisinde Sinir Monitorizasyonu, Kanıta Dayalı Tıp Göz Önünde Bulundurulduğunda, Gerçekten İşe Yarıyor mu? Rutin Kullanılmalı mı? KARŞIT – YANDAŞ Türkay Kırdak (Karşıt) (15 dk)
  Özer Makay (Yandaş)
  (15 dk)
    Sinyal kaybı kabus mu? Sinyal kaybı sebepleri / Superior Larengeal Sinir Monitorizasyonu
  Tartışma (10 dk)
  Emin Gürleyik (20 dk)
  14:30 - 15:00 KONFERANS: Vestibüler Yaklaşım ile Trans Oral Endoskopik Tiroidektomi (TOETVA)
  Oturum Başkanı : Gökhan İçöz
  Tartışma (5 dk)
  Fatih Tunca (25 dk)
  15:00 - 15:30 KONFERANS: Vitamin D Gerçeği
  Oturum Başkanı: Ferihan Aral
  Tartışma (5 dk)
  İnan Anafaroğlu (25 dk)
  15:30 - 15:45 KAHVE ARASI
  15:45 - 16:10 KONFERANS: Tiroid Nodulu Değerlendirmesinde Trucut Biyopsinin Yeri var mı?
  Oturum Başkanları: Gülçin Yegen, Semih Aydıntuğ
  Tartışma (5 dk)
  Erhan Ayşan (20 dk)
  16:10 - 17:00 KONFERANS: Diferansiye Tiroid Kanseri'nde Cerrahinin Genişliği: Kime lobektomi? Kime total tiroidektomi? Kime boyun diseksiyonu?
  Oturum Başkanları : Enver İhtiyar, Mahir Akyıldız
    Lobektomi / Total Tiroidektomi Ne zaman? Kime?
  Tartışma (5 dk)
  Nusret Korun (20 dk)
    Papiller Tiroid Kanseri'nde Santral / Lateral Diseksiyon Ne zaman? Kime?
  Tartışma (5 dk)
  Orhan Demircan (20 dk)
  17:00 - 18:30 DENEYİM PAYLAŞIMI VE VİDEO EŞLİĞİNDE DENEYİMLER
  Oturum Başkanları: Selçuk Mercan, Murat Özcan
    DENEYİM PAYLAŞIMI
    Papiller Mikrokarsinom’da Hemitiroidektomi Endikasyonları
  Tartışma (3 dk)
  Belma Koçer (10 dk)
    Paratiroid Cerrahisinde Hızlı PTH Bakısı Gerekli mi?
  Tartışma (3 dk)
  Betül Bozkurt (10 dk)
    VİDEO EŞLİĞİNDE DENEYİMLER
    (Para)Tiroid Cerrahisinde Sinir(ler) Nasıl Korunmalı?
  Tartışma (3 dk)
  Günay Gürleyik (10 dk)
    Tiroid Cerrahisinde Paratiroid Bezleri Nasıl Korunmalı?
  Tartışma (3 dk)
  Serap Erel (10 dk)
    Santral Lenf Nodu Diseksiyonu
  Tartışma (3 dk)
  Uğur Deveci (10 dk)
    Plonjon Guatr
  Tartışma (3 dk)
  Bülent Çitgez (10 dk)
    Transoral Robotik Paratiroidektomi
  Tartışma (3 dk)
  Yaşar Özdenkaya (10 dk)

 • 03 Kasım 2018, Cumartesi Detaylar İçin Tıklayınız...
  08:00 - 09:00 BİLDİRİ OTURUMU 1
  Oturum Başkanları : Selahattin Vural, Bülent Çitgez
  09:00 - 10:00 PANEL: Dünden Bugüne Meduller Tiroid Kanseri’nde 3T (Tanı-Tedavi-Takip)
  Moderatör: Tuğbay Tuğ
  Panelistler : Göktürk Maralcan, Atakan Sezer, Mesut Özkaya, Gülçin Yegen, Ebru Yılmaz
  10:00 - 10:45 SEMPOZYUM: Tiroid Cerrahisinde Hukuki Sorumluluklar ve Sorunlar
  Oturum Başkanı : Semih Baskan
  Tartışma (15 dk)
  Abdullah Coşkun Yorulmaz (30 dk)
  10:45 - 11:00  KAHVE ARASI
  11:00 - 12:00 KONFERANS: Hipertiroidide Tedavi (Basedow – Toksik Adenom – Toksik MNG)
  Oturum Başkanları: Belma Koçer, Serdar Tezelman
    Endokrinolog Gözü İle İnan Anafaroğlu (20 dk)
    Nükleer Tıp Gözü İle Gözde Özkan (15 dk)
    Cerrah Gözü İle
  Ahmet Dağ (15 dk)
    Tartışma (10 dk)
  12:00 - 12:30 KONFERANS: Tiroid Cerrahisinde Postoperatif Komplikasyonlar
  Oturum Başkanları: Nusret Korun, Tuğbay Tuğ
  Tartışma (5 dk)
  Gökhan İçöz (25 dk)
  12:30 - 13:30 ÖĞLE ARASI
  13:30 - 14:30 PANEL: Hiperparatiroidide Bumerang Olgular Persistan ve Rekürren HPT
  Moderatör: Yeşim Erbil
  Panelistler : Artür Salmaslıoğlu, Ferit Taneri, Cem Dural, Nurdan Gül, Gülçin Yegen, Ebru Yılmaz
  14:30 - 15:15 KONFERANS: Tiroid ve Ses
  Oturum Başkanları : Abut Kebudi, Semih Aydıntuğ
  Tartışma (15 dk)
  İsmail Koçak (30 dk)
  15:15 - 15:45 KONFERANS: Profilaktik Santral Boyun Diseksiyonunu
  Oturum Başkanları : Serdar Tezelman, Müfide Akçay
    Diferansiye Troid Kanserinde Profilaktik Santral Boyun Diseksiyonunun Kanıta Dayalı Temeli var mı?
  Tartışma (4 dk)
  Seher Demirer (Yandaş) (13 dk)
  Ali İlker Filiz (Karşıt)
  (13 dk)
  15:45 - 16:00 KAHVE ARASI
  16:00 - 16:45 PANEL: A'dan Z'ye Primer Hiperparatiroidi
  Moderatör: Mehmet Hacıyanlı
  Panelistler. Eda Ertörer, Artür Salmaslıoğlu, Umut Elboğa, Semen Önder, Mehmet Erikoğlu, Serkan Teksöz
  16:45 - 17:15 KONFERANS: Tiroid Cerrahisinde Aforizmalar
  Oturum Başkanları: Semra Günay, Orhan Yalçın
  Tartışma (5 dk)
  Yusuf Bükey (25 dk)
  17:15 - 18:30 DENEYİM PAYLAŞIMI VE VİDEO EŞLİĞİNDE DENEYİMLER
  Oturum Başkanları : Gürhan Sakman, Serap Erel
    DENEYİM PAYLAŞIMI
    Nüks guatr’ı ne zaman ameliyat etmeli? (Sintigrafi görüntüsü cerrahi endikasyon mu?)
  Tartışma (2 dk)
  Semra Günay (10 dk)
    VİDEO EŞLİĞİNDE DENEYİMLER
    Paratiroidektomi (Paratiroid Cerrahisindeki Tuzaklar)
  Tartışma (2 dk)
  Murat Akın (10 dk)
    Lokal İleri Olguda Santral Diseksiyon
  Tartışma (2 dk)
  Mehmet Erikoğlu (10 dk)
    Transoral Robotik Tiroidektomi (TORT)
  Tartışma (2 dk)
  Cem Dural (10 dk)
    RLN ve SLN Monitorizasyonu
  Tartışma (2 dk)
  Nurcihan Aygün (10 dk)
    Lateral Lenf Nodu Diseksiyonu
  Tartışma (2 dk)
  Şamil Sarıcı (10 dk)
 • 04 Kasım 2018, Pazar Detaylar İçin Tıklayınız...
  08:00 - 09:30 BİLDİRİ OTURUMU 2
  Oturum Başkanları : İbrahim Ali Özemir, Ümit Uğurlu
  09:30 - 11:30 DENEYİM PAYLAŞIMI VE VİDEO EŞLİĞİNDE DENEYİMLER
  Oturum Başkanları : Sibel Özkan Gürdal, Betül Bozkurt
    DENEYİM PAYLAŞIMI
    İkincil Girişimlerde Lateral veya Anterior Yaklaşım
  Tartışma (2 dk)
  Ümit Uğurlu (10 dk)
    Kalsitonin ve TG washout için cutoff değeri var mı?
  Tartışma (2 dk)
  Sibel Özkan Gürdal (10 dk)
    VİDEO EŞLİĞİNDE DENEYİMLER
    Laparoskopik Sağ Adrenalektomi
  Tartışma (2 dk)
  İbrahim Ali Özemir (10 dk)
    Laparoskopik Sol Adrenalektomi
  Tartışma (2 dk)
  Soykan Arıkan (10 dk)
    Retroperitoneoskopik Adrenalektomi (Endoskopik Retroperitoneal Adrenalektomi)
  Tartışma (2 dk)
  Selim Doğan (10 dk)
    Laparoskopik Paraganglioma Eksizyonu
  Tartışma (2 dk)
  Alper Şahbaz (10 dk)
    Nüks Tiroidektomi
  Tartışma (2 dk)
  Bartu Badak (10 dk)
    Obezite
  Tartışma (2 dk)
  Alper Öztürk (10 dk)
    SILS Adrenalektomi
  Tartışma (2 dk)
  Orhan Ağcaoğlu (10 dk)
    lokal İleri Olguda Lateral Lenf Nodu Diseksiyonu
  Tartışma (2 dk)
  Kıvılcım Ulusan (10 dk)
  11:30 - 12:00 Akılcı İlaç Kullanımı Kıvılcım Ulusan (30 dk)
  12:00 KAPANIŞLookUs & Online Makale