Bilimsel Program


Programı indirmek için tıklayınız.

 • 01 Kasım 2018, Perşembe Detaylar İçin Tıklayınız...
  A SALONU
  10. TEMEL ENDOKRİN CERRAHİ ÇALIŞTAYI
  Oturum Başkanı: Serkan Sarı, Yeşim Erbil
  11:00 - 11:20 TEMEL KONU I: Kalsiyum ve D Vitamini Metabolizması
  Tartışma (5 dk)
  Mine Adaş (15 dk)
  11:20 - 11:40 KLİNİK KARAR VERME I: Hiperkalsemi Hastasında Ayırıcı Tanı
  Tartışma (5 dk)
  Fevzi Balkan (15 dk)
  11:40 - 12:00 TEMEL KONU II: Paratiroid Topografik Anatomisi; Operasyon Bulgularından Atlaslara
  Tartışma (5 dk)
  Gamze Çıtlak (15 dk)
  12:00 - 12:20 KLİNİK KARAR VERME II: Primer Hiperparatiroidizmde Cerrahi Yaklaşım
  Tartışma (5 dk)
  Arda Işık (15 dk)
  12:20 - 13:30 ÖĞLE ARASI
  13:30 - 13:50 TEMEL KONU III: Epitelyal Tiroid Kanser Patofizyolojisi
  Tartışma (5 dk)
  Gülçin Yegen (15 dk)
  13:50 - 14:10 TEMEL KONU IV: Tiroid Hastalıklarında Laboratuarın Akılcı Kullanımı
  Tartışma (5 dk)
  Nurdan Gül (15 dk)
  14:10 - 14:30 TEMEL KONU V: Radyoaktif İyot Tedavisi: Temel Bilgiler
  Tartışma (5 dk)
  Gözde Özkan (15 dk)
  14:30 - 14:45 KAHVE ARASI
  14:45 - 15:30 KLİNİK KARAR VERME III: Adrenal Kitleye Yaklaşım - Endokrinolog ve Radyolog Gözü İle (SENKRON TOPLANTI)
  Tartışma (5 dk)
  Artür Salmaslıoğlu (20 dk)
  Özlem Soyluk Selçukbiricik
  (20 dk)
  15:30 - 16:00 KAHVE ARASI
  TAZE DONMUŞ KADAVRADA BOYUN DİSEKSİYONU KURSU
  16:00 - 18:00 Santral Bölge Anatomisi ve Santral Diseksiyon Tanımı Fırat Tutal (15 dk)
    Lateral Bölge Anatomisi ve Lateral Diseksiyon Tanımı Candaş Erçetin (20 dk)
    Master Diseksiyon Video Serkan Sarı (10 dk)
    Taze Donmuş Kadavrada Boyun Diseksiyonu Uygulama Boyun Diseksiyonu Grubu (75 dk)

   

  SALON B
  CERRAHLAR İÇİN TİROİD ULTRASONOGRAFİSİ EĞİTİM KURSU
  Kurs Koordinatörler: Güldeniz Karadeniz ÇAKMAK, Ali Uğur EMRE
  11:00 - 12:30 Ultrasonografi Kursu
    Ultrasonografi Fiziği ve Cihaz İle Uyum
  Güldeniz Karadeniz Çakmak
    Ultrasonografide Temel Prensipler Güldeniz Karadeniz Çakmak
    Ultrasonografide Cihaz ve Prob Seçimi Güldeniz Karadeniz Çakmak
    Ultrasonografide Görüntü Optimizasyonu ve Artefakt Eliminasyonu Güldeniz Karadeniz Çakmak
  12:20 - 13:30 ÖĞLE ARASI
  13:30 - 14:30 Sonografik Boyun Anatomisi Ali Uğur Emre
    Tiroid Ultrasonografisinde Teknik Özelllikler Ali Uğur Emre
    Tiroid Hastalıklarında Sonografik Özellikler Ali Uğur Emre
  14:30 - 15:30 Ultrasonografi Rehberlikli İnvaziv İşlemler
  Güldeniz Karadeniz Çakmak
    Uygulamalı Eğitim Güldeniz Karadeniz Çakmak
    Fantom Üzerinde Ultrasonografi Eşliğinde Girişimsel İşlemler: İİABx, core bx Güldeniz Karadeniz Çakmak

   

  SALON C
    SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
  Oturum Başkanları: Nihat AKSAKAL, Ahmet Cem DURAL
  14:00 - 14:07 SBO 1/S1 - PRİMER HİPERPARATİROİDİZM TEDAVİSİNDE ODAKLANMIŞ CERRAHİ GİRİŞİM SONUÇLARI
  Sunucu Yazar : Sami AÇAR
  Yazarlar : Sami AÇAR, Fatih TUNCA
  14:07 - 14:14 SBO 1/S2 - PARATİROİD SERİMİZ
  Sunucu Yazar : Hüseyin EKEN
  Yazarlar : Hüseyin EKEN, Kamil PEHLİVANOĞLU, Mecdi BALCI
  14:14 - 14:21 SBO 1/S3 - KRİYOPSERVE EDİLEN PARATİROİD HÜCRELERİNİN OTOTRANSPLANTASYONU
  Sunucu Yazar : Ufuk Oğuz İDİZ
  Yazarlar : Erhan AYŞAN, Ufuk Oğuz İDİZ, Emrah YÜCESAN, Beyza GÖNCÜ, Burcu ÖZDEMİR
  14:21 - 14:28 SBO 3/S12 - VESTİBÜLER YAKLAŞIMLA TRANS ORAL ENDOSKOPİK TİROİDEKTOMİ (TOETVA): TEK MERKEZ SONUÇLARI
  Sunucu Yazar : Bülent DİNÇ
  Yazarlar : Bülent DİNÇ, Mehmet İlker TURAN, Mehmet AKDAĞ, Umut Rıza GÜNDÜZ
  14:28 - 14:35 SBO 1/S5 - TOTAL TİROİDEKTOMİ KİLO ALIMINDA ETKİLİMİDİR?
  Sunucu Yazar : Muhammet Fikri KüNDEŞ
  Yazarlar : Muhammet Fikri KÜNDEŞ, Metin KEMENT, Selahattin VURAL, Hasan Fehmi KÜÇÜK
  14:35 - 14:42 SBO 1/S6 - PRİMER HİPERPARATİROİDİZMDE KLİNİK SONUÇLARIMIZIN LİTERATÜR EŞLİĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sunucu Yazar : Muhammet Fikri KüNDEŞ
  Yazarlar : Muhammet Fikri KÜNDEŞ, Kenan ÇETİN, Selçuk KAYA, Selahattin VURAL, Hasan Fehmi KÜÇÜK
  14:42 - 14:49 SBO 1/S7 - ÖZEFAGUS TÜMÖR CERRAHİSİNDE TİROİDEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ
  Sunucu Yazar : Şükrü ÇOLAK
  Yazarlar : Şükrü ÇOLAK, Ekrem ÇAKAR
  14:49 - 14:56 SBO 1/S8 - TOTAL TİROİDEKTOMİ SONRASI KOMPLİKASYON ORANLARI CERRAHIN DENEYİMİYLE İLİŞKİLİ MİDİR?
  Sunucu Yazar : Gamze ÇITLAK
  Yazarlar : Gamze ÇITLAK, Ekrem FERLENGEZ
  14:56 - 15:03 SBO 1/S9 - PR TİROİD KANSER HASTALARINDA DEPRESYON VE ANKSİYETE DÜZEYLERİ VE HASTALIKLA BAŞA ÇIKMA TUTUMLARININ İLİŞKİSİ
  Sunucu Yazar : Gülçin ELBOĞA
  Yazarlar : Gülçin ELBOĞA
 • 02 Kasım 2018, Cuma Detaylar İçin Tıklayınız...
  08:30 - 09:00 Açılış Yeşim Erbil, Serkan Sarı
  09:00 - 09:30 KONFERANS: Diferansiye Tiroid Kanseri'nde Kılavuzlar Arasında Farklar ve Türkiye Gerçeği
  Oturum Başkanları: Gürbüz Erdoğan, Selçuk Özarmağan
  Tartışma (10 dk)
  Ayşe Kubat Üzüm (20 dk)
  09:30 - 10:15 KONFERANS: Patolojinin Şifreleri
  Oturum Başkanları: Enis Yetkin, Müfide Akçay
    NIFT-P ve Border Line Tümörler Gülçin Yegen (10 dk)
    Bethesda 2017 Semen Önder (10 dk)
    Patolog Ne Söylemeli? Klinisyen Ne Anlamalı? Semen Önder (10 dk)
    Tartışma (15 dk)
  10:15 - 10:30 KAHVE ARASI
  10:30 - 11:15 PANEL: Endokrin Cerrahide Perioperatif Değerlendirme
  Moderatör : Yeşim Erbil
    Tiroid, Paratiroid, Adrenal
  Panelistler: Ayşen Yavru, Ayşe Kubat Üzüm, Özlem Soyluk Selçukbiricik, Abut Kebudi, Nihat Aksakal, İsmail Cem Sormaz
  11:15 - 11:45 KONFERANS: Tirotoksikoza Yaklaşım ve Doğru Antitiroid İlaç Seçimi
  Oturum Başkanı : Ferihan Aral
  Tartışma (10 dk)
  Murat Faik Erdoğan (20 dk)
  11:45 - 12:30 KONFERANS: Adrenal Cerrahi
  Oturum Başkanları: Alp Bozbora, Rıdvan Seven
    Adrenal Cerrahi (Kime laparoskopi? Kime açık cerrahi?) Nihat Aksakal (15 dk)
    İnoperabilite? Anrezektabilite? Nüks Adrenal (Retroperitoneoskopik?) Umut Barbaros (15 dk)
    Korteks Koruyucu Adrenalektomi: Kime – Ne zaman Feyzullah Ersöz (15 dk)
   

  Tartışma (15 dk)

  12:30 - 13:30 ÖĞLE ARASI
  13:30 - 14:30 KONFERANS: Sinir Monitörizasyonu
  Oturum Başkanları : Ferit Taneri, Orhan Yalçın
    Tiroid Cerrahisinde Sinir Monitorizasyonu, Kanıta Dayalı Tıp Göz Önünde Bulundurulduğunda, Gerçekten İşe Yarıyor mu? Rutin Kullanılmalı mı? KARŞIT – YANDAŞ Türkay Kırdak (Karşıt) (15 dk)
  Özer Makay (Yandaş)
  (15 dk)
    Sinyal kaybı kabus mu? Sinyal kaybı sebepleri / Superior Larengeal Sinir Monitorizasyonu
  Tartışma (10 dk)
  Emin Gürleyik (20 dk)
  14:30 - 15:00 KONFERANS: Vestibüler Yaklaşım ile Trans Oral Endoskopik Tiroidektomi (TOETVA)
  Oturum Başkanı : Gökhan İçöz
  Tartışma (5 dk)
  Fatih Tunca (25 dk)
  15:00 - 15:30 KONFERANS: Vitamin D Gerçeği
  Oturum Başkanı: Ferihan Aral
  Tartışma (5 dk)
  İnan Anafaroğlu (25 dk)
  15:30 - 15:45 KAHVE ARASI
  15:45 - 16:10 KONFERANS: Tiroid Nodulu Değerlendirmesinde Trucut Biyopsinin Yeri var mı?
  Oturum Başkanları: Gülçin Yegen, Semih Aydıntuğ
  Tartışma (5 dk)
  Erhan Ayşan (20 dk)
  16:10 - 17:00 KONFERANS: Diferansiye Tiroid Kanseri'nde Cerrahinin Genişliği: Kime lobektomi? Kime total tiroidektomi? Kime boyun diseksiyonu?
  Oturum Başkanları : Enver İhtiyar, Mahir Akyıldız
    Lobektomi / Total Tiroidektomi Ne zaman? Kime?
  Tartışma (5 dk)
  Nusret Korun (20 dk)
    Papiller Tiroid Kanseri'nde Santral / Lateral Diseksiyon Ne zaman? Kime?
  Tartışma (5 dk)
  Orhan Demircan (20 dk)
  17:00 - 18:30 DENEYİM PAYLAŞIMI VE VİDEO EŞLİĞİNDE DENEYİMLER
  Oturum Başkanları: Selçuk Mercan, Murat Özcan
    DENEYİM PAYLAŞIMI
    Papiller Mikrokarsinom’da Hemitiroidektomi Endikasyonları
  Tartışma (3 dk)
  Belma Koçer (10 dk)
    Paratiroid Cerrahisinde Hızlı PTH Bakısı Gerekli mi?
  Tartışma (3 dk)
  Betül Bozkurt (10 dk)
    VİDEO EŞLİĞİNDE DENEYİMLER
    (Para)Tiroid Cerrahisinde Sinir(ler) Nasıl Korunmalı?
  Tartışma (3 dk)
  Günay Gürleyik (10 dk)
    Tiroid Cerrahisinde Paratiroid Bezleri Nasıl Korunmalı?
  Tartışma (3 dk)
  Serap Erel (10 dk)
    Santral Lenf Nodu Diseksiyonu
  Tartışma (3 dk)
  Uğur Deveci (10 dk)
    Plonjon Guatr
  Tartışma (3 dk)
  Bülent Çitgez (10 dk)
    Transoral Robotik Paratiroidektomi
  Tartışma (3 dk)
  Yaşar Özdenkaya (10 dk)

 • 03 Kasım 2018, Cumartesi Detaylar İçin Tıklayınız...
  SALON A
    SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
  Oturum Başkanları: Selahattin VURAL, Bülent ÇİTGEZ
  08:00 - 08:07 SBO 2/S1 - AZERBAYCANIN ENDEMİK VE ENDEMİK OLMAYAN BÖLGELERİNDE TİROİD NODÜLLEİNİN MALİGN RİSKİ
  Sunucu Yazar : Azer HÜMMETOV
  Yazarlar : E.T. MEMMEDOVA, A.H. ABBASOV, A.D. HÜMMETOVA
  08:07 - 08:14 SBO 2/S2 - AZERBAYCANDA İYOT YETMEZLİYİ İÇİN ENDEMİK BÖLGELERDE TİROİD HASTALIKLARI İNSİDANSI
  Sunucu Yazar : Azer HÜMMETOV
  Yazarlar : A.K. İSMAYİLOV, A.H. ABBASOV, A.D. HÜMMETOVA, X.N. ŞİRİNOVA
  08:14 - 08:21 SBO 2/S3 - HİPOTİROİDİK HASTALARDA SAFRA KESESİ TAŞI OLUŞUMUNDA BESLENMENİN ROLÜ
  Sunucu Yazar : Yurdakul Deniz FIRAT
  Yazarlar : Yurdakul Deniz FIRAT, Cemile İDİZ
  08:21 - 08:28 SBO 2/S4 - ENERJİ TABANLI CİHAZLARIN BAĞLAMASIZ TİROİDEKTOMİ SONRASI YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sunucu Yazar : Akif Enes ARIKAN
  Yazarlar : Akif Enes ARIKAN, Serkan TEKSÖZ, Selen SOYLU, Ateş ÖZYEĞİN
  08:28 - 08:35 SBO 2/S5 - DİFERANSİYE TİROİT KANSERLERİNDE TOTALE TAMAMLAYICI TİROİDEKTOMİYE SÜRÜKLEYİCİ FAKTÖR: TÜMÖR MULTİSENTRİSİTESİ
  Sunucu Yazar : Tolga KALAYCI
  Yazarlar : Ozan OKYAY, Ümit Haluk İLİKLERDEN, Sebahattin ÇELİK, Mehmet Çetin KOTAN
  08:35 - 08:42 SBO 2/S6 - TOTAL TİROİDEKTOMİ ÖNCESİ VOKAL KORD DEĞERLENDİRMESİ TÜM HASTALAR İÇİN GEREKLİMİDİR?
  Sunucu Yazar : Birkan BİRBEN
  Yazarlar : Sabri ÖZDEN, Sadettin ER, Barış SAYDAM
  08:42 - 08:49 SBO 2/S7 - NODÜLER GUATR HASTALARINDA İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİN GÜVENİLİRLİLİĞİ
  Sunucu Yazar : Aylin Hande GÖKÇE
  Yazarlar : Aylin Hande GÖKÇE
  08:49 - 08:56 SBO 2/S8 - MİNİMAL İNVAZİV ADRENAL CERRAHİ: BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK E.A.H. DENEYİMİ
  Sunucu Yazar : Murat ÇİKOT
  Yazarlar : Murat ÇİKOT, Burak ALTUNPAK
  09:00 - 10:00 PANEL: Dünden Bugüne Meduller Tiroid Kanseri’nde 3T (Tanı-Tedavi-Takip)
  Moderatör: Tuğbay Tuğ
  Panelistler : Göktürk Maralcan, Atakan Sezer, Umut Elboğa, Gülçin Yegen, Ebru Yılmaz
  10:00 - 10:45 SEMPOZYUM: Tiroid Cerrahisinde Hukuki Sorumluluklar ve Sorunlar
  Oturum Başkanı : Semih Baskan
  Tartışma (15 dk)
  Abdullah Coşkun Yorulmaz (30 dk)
  10:45 - 11:00  KAHVE ARASI
  11:00 - 12:00 KONFERANS: Hipertiroidide Tedavi (Basedow – Toksik Adenom – Toksik MNG)
  Oturum Başkanları: Belma Koçer, Serdar Tezelman
    Endokrinolog Gözü İle İnan Anafaroğlu (20 dk)
    Nükleer Tıp Gözü İle Gözde Özkan (15 dk)
    Cerrah Gözü İle
  Ahmet Dağ (15 dk)
    Tartışma (10 dk)
  12:00 - 12:30 KONFERANS: Tiroid Cerrahisinde Postoperatif Komplikasyonlar
  Oturum Başkanları: Nusret Korun, Tuğbay Tuğ
  Tartışma (5 dk)
  Gökhan İçöz (25 dk)
  12:30 - 13:30 ÖĞLE ARASI
  13:30 - 14:30 PANEL: Hiperparatiroidide Bumerang Olgular Persistan ve Rekürren HPT
  Moderatör: Yeşim Erbil
  Panelistler : Artür Salmaslıoğlu, Ferit Taneri, Cem Dural, Nurdan Gül, Gülçin Yegen, Ebru Yılmaz
  14:30 - 15:15 KONFERANS: Tiroid ve Ses
  Oturum Başkanları : Abut Kebudi, Semih Aydıntuğ
  Tartışma (15 dk)
  İsmail Koçak (30 dk)
  15:15 - 15:45 KONFERANS: Profilaktik Santral Boyun Diseksiyonunu
  Oturum Başkanları : Serdar Tezelman, Müfide Akçay
    Diferansiye Troid Kanserinde Profilaktik Santral Boyun Diseksiyonunun Kanıta Dayalı Temeli var mı?
  Tartışma (4 dk)
  Seher Demirer (Yandaş) (13 dk)
  Ali İlker Filiz (Karşıt)
  (13 dk)
  15:45 - 16:00 KAHVE ARASI
  16:00 - 16:45 PANEL: A'dan Z'ye Primer Hiperparatiroidi
  Moderatör: Mehmet Hacıyanlı
  Panelistler. Eda Ertörer, Artür Salmaslıoğlu, Umut Elboğa, Semen Önder, Mehmet Erikoğlu, Serkan Teksöz
  16:45 - 17:15 KONFERANS: Tiroid Cerrahisinde Aforizmalar
  Oturum Başkanları: Semra Günay, Orhan Yalçın
  Tartışma (5 dk)
  Yusuf Bükey (25 dk)
  17:15 - 18:30 DENEYİM PAYLAŞIMI VE VİDEO EŞLİĞİNDE DENEYİMLER
  Oturum Başkanları : Gürhan Sakman, Serap Erel
    DENEYİM PAYLAŞIMI
    Nüks guatr’ı ne zaman ameliyat etmeli? (Sintigrafi görüntüsü cerrahi endikasyon mu?)
  Tartışma (2 dk)
  Semra Günay (10 dk)
    VİDEO EŞLİĞİNDE DENEYİMLER
    Paratiroidektomi (Paratiroid Cerrahisindeki Tuzaklar)
  Tartışma (2 dk)
  Murat Akın (10 dk)
    Lokal İleri Olguda Santral Diseksiyon
  Tartışma (2 dk)
  Mehmet Erikoğlu (10 dk)
    Transoral Robotik Tiroidektomi (TORT)
  Tartışma (2 dk)
  Cem Dural (10 dk)
    RLN ve SLN Monitorizasyonu
  Tartışma (2 dk)
  Nurcihan Aygün (10 dk)
    Lateral Lenf Nodu Diseksiyonu
  Tartışma (2 dk)
  Şamil Sarıcı (10 dk)
 • 04 Kasım 2018, Pazar Detaylar İçin Tıklayınız...
  SALON A
    SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
  Oturum Başkanları : İbrahim Ali ÖZEMİR, Ümit UĞURLU
  08:00 - 08:07 SBO 3/S01 - BRAF GENE MUTATİON AS ADDİTİONAL MARKER STRATİFİCATİON OF THE RİSK OF THYROİD PAPİLLARY CANCER
  Sunucu Yazar : Rauf Maksud AĞAYEV
  Yazarlar : Shukurova Gwnel Ilgar QİZİ
  08:07 - 08:14 SBO 3/S02 - PAPİLLER TİROİD MİKROKARSİNOMU VE NÖTROFİL/LENFOSİT ORANI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sunucu Yazar : Hüseyin Onur AYDIN
  Yazarlar : Hüseyin Onur AYDIN, Ebru Hatice AYVAZOĞLU SOY, Eda YILMAZ AKÇAY, Sedat YILDIRIM
  08:14 - 08:21 SBO 3/S03 - TİROİD PAPİLLER MİKROKARSİNOMLARINDA TİROİDEKTOMİ SONRASI REZİDÜ DOKU VARLIĞINA İLİŞKİN KARAKTERİSTİKLER
  Sunucu Yazar : Derya ÇAYIR
  Yazarlar : Derya ÇAYIR, Bahadır KÜLAH
  08:21 - 08:28 SBO 3/S04 - HASHİMATO HASTALIĞI ZEMİNİNDE PAPİLLER TİROİD KARSİNOM RİSKİ ARTIYOR MU?
  Sunucu Yazar : Banu YİĞİT
  Yazarlar : Bülent ÇİTGEZ, Banu YİĞİT, Mehmet Taner ÜNLÜ, Nurcihan AYGÜN, Sıtkı Gürkan YETKİN
  08:28 - 08:35 SBO 3/S05 - KRONİK LENFOSİTİK TİROİDİTLİ HASTALARDA NÖTROFİL/LENFOSİT ORANI
  Sunucu Yazar : Banu YİĞİT
  Yazarlar : Bülent ÇİTGEZ, Banu YİĞİT, Zeynep Gül DEMİRCİOĞLU, Nurcihan AYGÜN, Sıtkı Gürkan YETKİN
  08:35 - 08:42 SBO 3/S06 - TİROİD KANSERİNDE TSH DÜZEYİNİN PREDİKTİF DEĞERİ
  Sunucu Yazar : Banu YİĞİT
  Yazarlar : Bülent ÇİTGEZ, Banu YİĞİT, Mert TANAL, Nurcihan AYGÜN, Mehmet ULUDAĞ
  08:42 - 08:49 SBO 3/S07 - TİROİD NODÜLLERİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ İLE HİSTOPATOLOJİK SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI:BETHESDA SINIFLAMASININ GÜVENİLİRLİLİĞİ
  Sunucu Yazar : Banu YİĞİT
  Yazarlar : Bülent ÇİTGEZ, Banu YİĞİT, Cennet ŞAHİN, Banu YILMAZ ÖZGÜVEN, Mehmet ULUDAĞ
  08:49 - 08:56 SBO 3/S08 - VESTİBÜLER YAKLAŞIMLI TRANSORAL ENDOSKOPİK TİROİDEKTOMİ’DE MENTAL SİNİR VE VARYASYONLARI: ANATOMİK VE HİSTOLOJİK ANALİZİ
  Sunucu Yazar : Murat ÖZDEMİR
  Yazarlar : Murat ÖZDEMİR, Servet ÇELİK, Özer MAKAY, Okan BİLGE, Yiğit UYANIKGİL, Gianlorenzo DIONIGI
  08:56 - 09:03 SBO 3/S09 - PREOPERATİF BİYOPSİ SONUÇLARI BENİGN OLAN PAPİLLER TİROİD KANSERLERİNDE ANLAMLI DEĞİŞKENLER
  Sunucu Yazar : Mehmet BOZKURT
  Yazarlar : Mehmet BOZKURT, Bahadır KÜLAH
  09:03 - 09:10 SBO 3/S10 - BRANŞLAŞMA SONRASI KLİNİĞİMİZİN LENF NODU METASTAZLI PAPİLLER TİROİD KANSERİLİ HASTALARDAKİ BOYUN DİSSEKSİYONU SONUÇLARI
  Sunucu Yazar : Kenan ÇETİN
  Yazarlar : Kenan ÇETİN, Hasan Ediz SIKAR
  09:10 - 09:17 SBO 3/S11 - DİFERANSİYE TİROİD KANSERLİ HASTALARDA PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN CİNSİYETLER ARASINDA KARŞILAŞTIRMALI
  DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sunucu Yazar : İbrahim ATAK
  Yazarlar : İbrahim ATAK, Mehmet Veysi SAMSA, Mehmet Lütfi POLAT, Erol BAĞCİVAN
  09:17 - 09:24 SBO 1/S4 - YERİ BELİRLENEMEYEN PARATROİD ADENOMLARINDA; SELEKTİF VENÖZ ÖRNEKLEME
  Sunucu Yazar : Jamal ABUFAZLI
  Yazarlar : Eyüp GEMİCİ, Jamal ABUFAZLI, Osman KÖNEŞ, Ahmet Cem DURAL
     
  09:30 - 11:30 DENEYİM PAYLAŞIMI VE VİDEO EŞLİĞİNDE DENEYİMLER
  Oturum Başkanları : Sibel Özkan Gürdal, Betül Bozkurt
    DENEYİM PAYLAŞIMI
    İkincil Girişimlerde Lateral veya Anterior Yaklaşım
  Tartışma (2 dk)
  Ümit Uğurlu (10 dk)
    Kalsitonin ve TG washout için cutoff değeri var mı?
  Tartışma (2 dk)
  Sibel Özkan Gürdal (10 dk)
    VİDEO EŞLİĞİNDE DENEYİMLER
    Laparoskopik Sağ Adrenalektomi
  Tartışma (2 dk)
  İbrahim Ali Özemir (10 dk)
    Laparoskopik Sol Adrenalektomi
  Tartışma (2 dk)
  Soykan Arıkan (10 dk)
    Retroperitoneoskopik Adrenalektomi (Endoskopik Retroperitoneal Adrenalektomi)
  Tartışma (2 dk)
  Selim Doğan (10 dk)
    Laparoskopik Paraganglioma Eksizyonu
  Tartışma (2 dk)
  Alper Şahbaz (10 dk)
    Nüks Tiroidektomi
  Tartışma (2 dk)
  Bartu Badak (10 dk)
    Obezite
  Tartışma (2 dk)
  Alper Öztürk (10 dk)
    SILS Adrenalektomi
  Tartışma (2 dk)
  Orhan Ağcaoğlu (10 dk)
    lokal İleri Olguda Lateral Lenf Nodu Diseksiyonu
  Tartışma (2 dk)
  Kıvılcım Ulusan (10 dk)
  11:30 - 12:00 Akılcı İlaç Kullanımı Kıvılcım Ulusan (30 dk)
  12:00 KAPANIŞLookUs & Online Makale